Het Groene Veld BLOG

Op deze pagina lees je alles over de laatste ontwikkelingen rond Het Groene Veld.

Nieuwe hoop voor het Groene Veld !

De ontwikkelingen rond Het Groene Veld verliepen in de laatste maand in net zo’n hoog tempo als de wassende braam in de ons omringende periferie. Alles hing samen met de vraag of Het Groene Veld in zijn huidige vorm nog een tijd kan bestaan en in de toekomst geïncorporeerd kan worden in de herontwikkeling van het gebied.

Op 22 mei bracht het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord geheel onverwacht een advies uit aan het College van B&W. De kern van dit advies is om de einddatum van de overeenkomst voor Het Groene Veld met 1 jaar te verlengen tot 1 oktober 2025.

In de tussentijd zal onderzocht worden of een al lang gewenste Experimentele Woon Werkgemeenschap (EWW) kan landen op het westelijk deel van Het Groene Veld. Een zucht van verlichting was hoorbaar op het terrein en er omheen.

Wij zijn blij en trots dat het stadsdeel hiermee uitdrukking gaf aan het belang van onze culturele en maatschappelijke activiteiten en onze zorg voor natuurbehoud. Het stadsdeel erkent hiermee de meerwaarde van deze plek en de experimentele woon-werkgemeenschap die hier is ontstaan voor Amsterdam Noord en voor de stad.

De gezamenlijke inspanningen van buurt, bewoners van de slibvelden en huurders van Het Groene Veld hebben zeker bijgedragen aan dit hoopvolle advies.

De afgelopen maanden is er door iedereen keihard gewerkt om de stadsbestuurders te wijzen op onze unieke plek. Er werden inspirerende brieven geschreven voor de Stadsdeelcommissie, er waren inspraken voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Cultuur én de overleggen met alle betrokken partijen buitelden over elkaar heen. Dat harde werk lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Parallel daaraan denderde onze diverse programmering uiteraard vrolijk voort.

Maar we juichen nog niet want afgelopen 4 juni werd het advies voorgelegd aan het College van B&W. Zij zal uiteindelijk moeten beslissen of de overeenkomst met de gemeente inderdaad verlengd worden. Daarnaast zal het College de afweging moeten maken of de stad voldoende belang heeft bij een permanente EWW in de stad, ook gegeven de ruimtedruk op de stad.

Voor ons geen vraag, we zijn ervan overtuigd dat we met het behoud en de doorontwikkeling van dit unieke stukje Amsterdam ook kunnen bijdragen aan de uitdagingen waar de stad voor staat. In de wandelgangen horen we dat het college het advies van Stadsdeel Noord positief oppakt, maar het is aan de raad om op het dan herziene besluit een klap te geven.

Wij zijn er klaar voor. Nu is het woord aan onze stadsbestuurders.

HGV 2024 Drone shot

Inspraak bij de Gemeente Amsterdam

Per 1 oktober 2024 eindigt de overeenkomst voor deze vrije culturele zone. Verschillende bewoners en gebruikers zullen daarom het belang van deze plek verwoorden bij de stadsdeelcommissie Amsterdam Noord en de Commissie Ruimtelijke ordening Gemeente Amsterdam.

Inspraak Stadsdeelcommissie Amsterdam Noord:

> 22 mei 2024 Inspraak door Hay Schoolmeesters (De VerADeMing) bij Stadsdeelcommissie Noord (VIMEO)

Brief Buurtbelangenvereniging JEN t.a.v. R. v. Danzig en S. Mbarki

> 21 mei 2024 Brief Buurtbelangenvereniging JEN (PDF)

Ingezonden brieven aan de Stadsdeelcommissie Amsterdam Noord

Meer inspraakbrieven en nieuws in de media over Het Groene Veld:

Alternatieve Amsterdamse Architectuur Prijs

26 april 2024 – Nieuwsflits Het Groene Veld:

> Het Groene Veld wint de eerste Alternatieve Amsterdamse Architectuurprijs  – AAAP (PDF)

Gisteravond vond vanuit de Duif de feestelijke uitreiking plaats van de prestigieuze Amsterdamse Architectuurprijs die al vanaf 2008 door Arcam wordt georganiseerd. (…) Naast de Amsterdamse Architectuurprijs voor nieuwbouw reikte architectuurinstituut Arcam dit jaar ook een alternatieve prijs uit (…)

> Lees de volledige tekst (PDF)

6 april 2024 Voordracht van Takland, Het Groene Veld en De Weesperknip voor de ∀AAP (Alternatieve Amsterdamse Architectuur Prijs) 2024

Uit: Nieuwsbrief Het Groene Veld 30-03-202

Het Groene Veld: blijvend in Amsterdam?

Nog 6 maanden en dan valt het doek voor Het Groene Veld en de bewoners van de Slibvelden: op 30 september loopt de overeenkomst met de Gemeente Amsterdam af. De situatie wordt met de dag nijpender.

Is er straks nog ruimte in de stad voor experiment, met ruim baan voor het onbekende, minder aangeharkte, wildere en avontuurlijke? Is er straks nog plek voor vrijdenkers, kunstenaars en creatievelingen en maatschappelijk relevante programma’s?

Stevig overleg met de gemeente Amsterdam over de toekomstige indeling van het hele terrein is cruciaal om tot een plan te komen met nog voldoende ruimte voor de zestig bewoners van de Slibvelden. Juist zij, die bewoners, hebben de afgelopen jaren het gebied ontsloten en veranderd in een welkome, groene en levendige oase van de in rap tempo verstenende stad. Levendig, omdat deze bewoners ook de basis legden voor een gevarieerde culturele en maatschappelijke programmering.

In samenwerking met buurtbewoners is Het Groene Veld, met zo’n 3000 bezoekers per maand, een niet meer weg te denken veelzijdige en vrije cultuurplek in Amsterdam. Een plek waar het net even anders gaat, alles in prettig contrast met de regeldruk in het dagelijkse leven.

We proberen optimistisch te blijven over de toekomst en we zien dat de gemeente ons project en haar betekenis voor de stad waardeert. Daarom blijven we in gesprek. De gemeente heeft – niet verbazend – te maken met ruimtegebrek. Het Groene Veld moet volgens haar ook voor andere stadse behoeften een oplossing bieden, zoals energievoorzieningen en sport. Inmiddels is duidelijk dat Het Groene Veld onvoldoende ruimte heeft om alle wensen van de gemeente, inclusief de Groene Velders en de Slibvelders, op een voor iedereen aanvaardbare en duurzame manier te kunnen realiseren.

Op dit moment zoeken we samen met de gemeente en alle betrokken partijen naar alternatieven om uit deze patstelling te raken. Tegelijk maken we ons grote zorgen over de mogelijkheid dat de bewoners van de Slibvelden straks het onderspit delven. Dat zou niet alleen desastreus zijn voor de programmering en het beheer van Het Groene Veld, maar óók voor de bestaanszekerheid van de zestig bewoners. Voor hen is er geen alternatief.

Het schuurt daarom al een tijdje op Het Groene Veld. Enerzijds is er het dagelijkse aanbod van gevarieerde, verrassende programma’s waar met hart en ziel aan gewerkt wordt. Anderzijds is er de hete adem in de nek van alle bewoners en gebruikers die hen doet beseffen dat een onzekere toekomst elke dag dichterbij komt.

De gesprekken die in de komende weken gevoerd worden zijn bepalend voor de toekomst van Het Groene Veld, de Slibvelders, de buurt en de stad.

We zijn dankbaar voor de support en steunbetuigingen die we dagelijks ontvangen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Touria en Barbera op Het Groene Veld.

Datum 02-02-2024

Wethouder Touria Meliani en de directeur-generaal van het ministerie van cultuur en onderwijs Barbera Wolfensberger bezochten Het Groene Veld.

Op 2 februari ontvingen we Touria Meliani en Barbera Wolfensberger voor een werkbezoek aan Het Groene Veld. Natuurlijk waren we zeer vereerd. Samen met buurtbewoners en de makers van Het Groene Veld namen we hen mee op een magisch theatrale tour over het gras, tussen de gebouwen en dwars door bos en tuin.

De Groene Veld fanfare bracht hen naar het Sociaal Centrum. In de welkomstwoorden van buurtbewoner Gaston en Groene Velder Hay werd haarscherp verteld wat voor enorme prestatie er in zo’n korte tijd op Het Groene Veld is neergezet en hoe het is uitgegroeid tot een onmisbare culturele en maatschappelijke schakel in Amsterdam met meer dan 2500 bezoekers per maand. En dat het verschrikkelijk voor buurt en stad zou zijn als dit allemaal per 1 oktober weer moet verdwijnen en dus lieten we zien waarom.

Gezeten in een electrisch treintje kwamen de enorme zeepbellen ons tegemoet, overal zagen we vriendelijke vlammen knetteren in de open lucht kachels en we hielden even aan bij het bordes van het Jongerenhonk, waar dichter Charley Ranzijn een gedicht voordroeg over het belang van vrijheid in de stad. Fatima had al gerept over het coachings- en empowerment werk dat ze met Stichting Malak verricht, en Richard en Nienke legden uit hoe je met vrijwel niets een heuse hout-, staal en 3D printwerkplaats kan realisieren op Het Groene Veld.

Terwijl acrobaten van Bencha theater en Flying Artwork van de 15m hoge Silo afdaalden en een vertical waldance uitvoerden en ruim 20 firejugglers jongleerden op de vlakte, liepen we Earthworks binnen. Barbera en Touria hoorden hoe jonge reggea en dub muzikanten de prachtig geoutilleerde studio in de ochtend voor repetitie kunnen binnenkomen, ‘s middags door kunnen schuiven naar de recording studio en aan het eind van de dag naar buiten kunnen lopen met een paar kersvers geperste vinyl platen.

Snel door naar de Noordpool, de eerste kindervrijplaats van Amsterdam midden in het bos. Erica en Sara spraken over de nieuwe serie kinderprojecten, als vervolg op de eerdere succesvolle reeks getiteld In je Element, waarbij kinderen in de natuur de verschillende elementen water, aarde, vuur, lucht en magie konden exploreren. Onze tourgids Berber leidde ons via de permacultuurtuinen naar het eetcafé en de manifestatiezaal. De koks Bryan, Thomas en Elly waren al volop bezig met de bereiding van het veganisatische 3-gangen menu voor die avond en heerlijke geuren snoven we op.

Een statieportret met de spuitende fonteinvogel in de achtergrond moest nog worden genomen en toen was het alweer tijd voor een afsluitend resumé van onze bezoeksters. Ze gaven aan vooraf geen idee te hebben van wat hen te wachten stond. Zonder schroom bekenden ze totaal onder de indruk te zijn van de diversiteit in activiteiten en mensen op Het Groene Veld. Ook benadrukten zij het belang van dit soort plekken in de stad van nu!

Aan hen zal het zeker niet liggen als de plek onverhoopt opgedoekt moet worden. Tot slot overhandigden wij hen een kistje met parafernalia, producten en snuisterijen afkomstig van Het Groene Veld en haar makers en wij gingen blij naar huis wetende dat we met Touria en Barbera goede nieuwe medestanders hebben.

Barbara en Touria

Toekomst Het Groene Veld onzeker

Datum: 31-10-2023

Het Groene Veld is een speciale plek die veel Noorderlingen en Amsterdammers het afgelopen jaar hebben ontdekt. Een 7 ha groot groen gebied net buiten de ring bij het Buikslotermeerplein. Buurtbewoners en de ADM Community hebben daar in een mum van tijd een prachtige, energieke ontmoetingsplek gemaakt.
Honderden culturele dag & nachtevenementen hebben er al plaatsgevonden en tientallen maatschappelijke projecten van buurtgenoten, initiatiefrijke Amsterdammers of organisaties gaven al een divers en inclusief framework aan deze springlevende plek.

Echter per 1 oktober 2024 eindigt de overeenkomst voor deze vrije culturele zone en ook het verblijf van de ADM community. Natuurlijk wordt er op grond van het succes van dit bottom-up initiatief met de gemeente over voortzetting gesproken.

Maar de gemeente plant een herontwikkeling van het gebied, waarin de buurt helaas onvoldoende betrokken wordt en waarin vooralsnog geen plaats is opgenomen voor de ADM community. Zo zit er een hulpwarmtecentrale van Vattenfall in het plan, ligt er een grondclaim van TenneT en moet er een rugbyveld  komen. Daarmee zou een vitaal buurtinitiatief in de kiem gesmoord worden en verdwijnt niet alleen 40.000 m2 natuur maar ook het verblijf en de cultuurprogrammering van ADM Community.

Met enthousiasme heeft de buurt begin dit jaar een buurtvisie aan het stadsdeelbestuur aangeboden, die wij volledig ondersteunen. O.a. hierin geven we constructieve alternatieven voor de door de gemeente geplande invulling. Inmiddels is er wel wat beweging bij de gemeente maar een oplossing lijkt nog ver weg.

Daarom beginnen we binnenkort met acties om Het Groene Veld als bloeiende rafelrand in het kader van de Expeditie Vrije Ruimte duurzaam voor stad en land te behouden. Meer nieuws volgt.

Hou de ontwikkelingen en het programma in de gaten, we gaan jullie steun nodig hebben!

HGV 2024 Drone shot
Nieuwe hoop voor het Groene Veld ! De ontwikkelingen rond Het Groene Veld verliepen in de laatste maand in net zo’n hoog tempo als de wassende braam in de ons omringende periferie (...)

KOMENDE EVENEMENTEN