Stichting Malak

Mijn naam is Fatima Ouahou en ik ben oprichter en voorzitter van Stichting Malak. Ik woon al 22 jaar in Amsterdam Noord. Dit stadsdeel heeft mij geïnspireerd door haar diversiteit en verbinding. Sinds 2003 ben ik actief bij verschillende vrouwenbesturen en heb zo mijn expertise opgebouwd voor vrouwenempowerment en activatie.

Sinds 2016 heb ik mijn eigen stichting, genaamd Stichting Malak. De doelstelling van ‘onze’ stichting is om vrouwen te helpen bij maatschappelijke participatie, de zelfredzaamheid te bevorderen en een positieve verbinding in de buurt creëren door een sociaal netwerk op te zetten en vrouwen te ondersteunen bij verschillende hulpvragen.

Daarnaast adviseren en ondersteunen wij professionals bij maatschappelijke thema’s en bieden wij ouders hulp bij vragen rondom kinderen met syndroom van Down. Ook zijn wij initiatiefnemers van ‘Samen naar School Klas’ Amsterdam, voor kinderen met een beperking. Dit om inclusief onderwijs te realiseren in het primaire en voorgezet onderwijs.

Wij hebben er volle vertrouwen in dat Het Groene Veld ons nieuwe thuis zal zijn, waar wij een veilig en inspirerende ontmoetingsplek kunnen bieden aan onze doelgroep. Graag dragen wij ook bij aan het nog meer bruisend maken van Het Groene Veld, door mooie samenwerkingen aan te gaan met huurgenoten en met formele en informelere organisaties.

Wij streven er ook naar om een mooie verbinding te creëren tussen buurtgenoten met verschillende achtergronden d.m.v. leuke activiteiten te organiseren voor de buurt en bewoners van Amsterdam Noord. Wij verwelkomen wij u graag in ons atelier.

Meer info op: www.stichtingmalak.com

Stichting Malak
De doelstelling van Stichting Malak is om vrouwen te helpen bij maatschappelijke participatie, te ondersteunen bij verschillende hulpvragen, de zelfredzaamheid te bevorderen en een positieve verbinding in de buurt creëren.