Algemene voorwaarden

Amsterdam, 20 juni 2022

Algemene Voorwaarden voor website Het Groene Veld

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van website https://www.hetgroeneveld.amsterdam, zoals deze beschikbaar is gesteld door Het Groene Veld Amsterdam. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Groene Veld Amsterdam is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Het Groene Veld Amsterdam.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Het Groene Veld Amsterdam te mogen claimen of te veronderstellen.

Het Groene Veld Amsterdam streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op website Het Groene Veld onvolledig en of onjuist
zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het Groene Veld Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van website Het Groene Veld op deze pagina.


Vereniging de Verademing – G.J. Scheurleerweg 212c – 1027 BA Amsterdam
info@hetgroeneveld.amsterdam – www.hetgroeneveld.amsterdam
KvK 82326878 – BTW NL862420763B01 – Triodos NL56TRIO0320285561

Luchtfoto van Het Groene Veld

KOMENDE EVENEMENTEN