Over

Over Het Groene Veld

Het terrein van de voormalige Rioolwaterzuivering Amsterdam Noord en de aangrenzende Slibvelden vormen samen Het Groene Veld. Het gebied is 6 hectare groot, grenst aan de wijken Jeugdland, Elzenhagen en Noorderkwartier, ligt net buiten de ring en is op loopafstand van metro Buikslotermeerplein.

De gemeente Amsterdam heeft ingestemd met een tijdelijke invulling van Het Groene Veld voor een periode van 3 zomers. Vereniging de Verademing en de Culturele Stelling van Amsterdam fungeren als kwartiermakers, waarbij in samenwerking met de buurt (kleinschalige) functies op het gebied van natuur, recreatie, sport, kunst en cultuur een plek krijgen. Zo geven zij vorm aan een gaandeweg groeiende en betekenisvolle culturele en sociaal maatschappelijke programmering.

Het Groene Veld ontluikt na jaren van desolate  leegstand!

Op 1 februari tekende het bestuur van vereniging de Verademing de huurovereenkomst met Gemeentelijk Vastgoed. Nadat wethouder mevr. van Doorninck hartje zomer vorig jaar informeel de sleutel van het terrein overhandigde aan de Verademing waren nog 2 kwartalen nodig om afstemming over de 317 pagina’s van het contract tot stand te brengen.

Het project vindt plaats binnen de kaders van de Expeditie Vrije Ruimte, een gemeentelijk beleid dat zich richt op het beschermen van bestaande Vrije Ruimte en op het realiseren van nieuwe Vrije Ruimte. Gezien de enorme ruimtedruk op Amsterdam was de goede samenwerking met de Expeditie Vrije Ruimte en Stadsdeel Noord cruciaal om deze mijlpaal te bereiken. Nu begint Het Groene Veld echt!

 

 

Het Groene Veld ligt op het terrein van de voormalige Rioolwaterzuivering Amsterdam Noord. Vereniging de Verademing en de Culturele Stelling van Amsterdam geven hier, in samenwerking met de buurt, vorm aan een betekenisvolle culturele en sociaal maatschappelijke programmering.

KOMENDE EVENEMENTEN